NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Incepand cu data de 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “GDPR”).

Exista asadar obligatia impusa de GDPR de a asigura masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate tuturor activitatilor de procesare a datelor cu caracter personal.

Societatea noastra, UHY AUDIT CD SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Strada Jiului, Nr. 142, Apartament 3-4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4793/2002, cod de identificare fiscala RO14652195, (denumita in continuare “UHY AUDIT CD” sau “Noi”) desfasoara o activitati care presupun procesarea unor categorii de date cu caracter personal, pentru îndeplinirea obiectului sau de activitate (respectiv prestarea de servicii de contabilitate, servicii de consultanță fiscală, audit etc.), inclusiv pentru emiterea facturilor, confirmarea solicitărilor de servicii, diverse oferte, îndeplinirea obligațiilor legale aferente domeniului de activitate al societății noastre etc.

Astfel, colectam date cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
a) Furnizarea serviciilor noaste catre clienti;
b) Marketing;
c) Executarea contractelor cu furnizorii si partenerii UHY AUDIT CD;
d) In recrutarea si gestionarea personalului propriu;

Colectarea datelor cu caracter personal are la baza urmatoarele justificari:
a) Consimtamantul persoanelor vizate. In unele cazuri, consimtamantul va fi considerat acordat prin faptul ca persoana vizata va avea initiativa transmiterii unor date cu caracter personal catre noi, de exemplu, in cazul contactarii societatii din proprie initiativa de catre persoana vizata, telefonic, prin intermediul website-ului sau prin intermediul adresei de e-mail a UHY AUDIT CD; Ne asiguram ca atunci cand utilizam date cu caracter personal in scop de promovare, vom avea intotdeauna consimtamantul persoanelor vizate pentru a face acest lucru;

b) Executarea contractelor. Societatea noastra colaboreaza si cu persoane juridice, procesand astfel date cu caracter personal in executarea contractelor cu acestia (de exemplu, date de contact ale reprezentantilor acestor societati sau datele obtinute prin prestarea serviciilor noastre catre acesti clienti); de asemenea, exista situatii in care incheiem contracte direct cu persoane fizice (de exemplu, contractele de munca);

c) Indeplinirea unor obligatii legale (de exemplu, mentinerea evidentelor fiscale transmiterea rapoartelor catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor);

d) Indeplinirea intereselor legitime ale UHY AUDIT CD care nu se vor opune drepturilor superioare ale persoanei vizate (de exemplu, daca ar fi cazul, prevenirea fraudelor).

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiază de dreptul la informare, dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc şi să solicite ştergerea datelor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa prin email la office@uhy-ro.com .

Toate informațiile furnizate prin intermediul site-ului trebuie să fie adevărate, exacte, complete și, după caz, actualizate într-un termen rezonabil. Va informăm că informațiile eronate nu vor fi luate în considerare și nu ne vor angaja în raporturile cu dumneavoastră sau cu terții. Dacă unele din date sunt incorecte, rugăm persoana vizată să ne informeze cât mai curând posibil.

Pentru datele cu caracter personal transmise pe cale electronică, societatea noastră nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate.

UHY AUDIT CD S.R.L. ia toate masurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Pentru mai multe informații privind prelucrările de date cu caracter personal, puteți consulta site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa www.dataprotection.ro .This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.